Galeria MS Muzeum Stanisława Staszica w Pile

Andrzej P. Florkowski

Wystawy w Galerii MS
Andrzej P. Florkowski

Prof. Andrzej P. Florkowski prowadzi Pracownię Fotografii Reklamowej w Katedrze Fotografii ASP w Poznaniu. Zajmuje się szeroko rozumianą fotografią kreacyjną wywodzącą się z przekazu reklamowego i fotografią dokumentalną. Autor wielu wystaw indywidualnych, kurator wystaw zbiorowych oraz uczestnik dużej liczby wystaw zbiorowych.

Kontakt:
florkowski@florkowski.pl

Wystawy

INDYWIDUALNE- wybór

2006 - „Freireume” - Museum Steinau Bruder Grimm Haus, Steinau/Niemcy.
2005 - „Przestrzenie” - Galeria Szara, Cieszyn;
2005 - „Fotografie” - Galeria Okno, Słubice Prostory;
2005 - „Fotografie” - Galeria Opera, Ostrava/Czechy.
2002 - „Zodiak” - Galeria PACAMERA - Suwałki;
2002 - „Reguły gry” - Galeria OKNO, Słubice.
2001/2000 - „Kościan portret zbiorowy” - Muzeum Miejskie, Kościan
2000 - „Zodiak” - BWA, Leszno
1999 - „Zodiak” - Biblioteka Miejska, Kościan
1998 - „Zodiak” - Stara Galeria ZPAF - Warszawa
1997 - „Zodiak” - Kłodzki Ośrodek Kultury, Kłodzko
1984 - „Nagrobki historyczne do 1939 roku w Poznaniu” - Muz. Narodowe P-ń
1983 - „Twarze” - Galeria PTF, Poznań
1981 - „Aktfotografie|”, Bilderladenfokus, Berlin

ZBIOROWE - wybór

2006 - „Nasze Tożsamości we Wspólnocie” - Galeria Miejska, P-ń.
2005 - „Gemeinsame Orte” - Automobil Forum Unter den Linden, Berlin;
2005 - „Freiheit und Verantvordungen” - Universitet der Kunste, Berlin;
2005 - „Art Poznań” - Stara Rzeźnia, Poznań;
2005 - „Fotografia Okręg Wielkopolski ZPAF” - MTP EUROFOTO 2005, P-ń;
2005 - „Spoleźni Mesta” - Galeria Miejska, Opava/Czechy.
2005/2004 - „Miejsca Wspólne” - Stary Browar-Słodownia, P-ń
2004 - „Kolekcja ASP 2” - ASP w Poznaniu;
2004 - „Inkluzje” - MTP EUROFOTO 2004, Poznań
2003 - „Widowisko codzienności II” - GM Arsenał, Poznań;
2003 - „Widowisko codzienności II” - MTP EUROFOTO 2003, Poznań
2003 - „Między Nami” - Galeria ZPAF Na Piętrze, Toruń
2003 - „Widzialne a Niewidzialne” - Galeria ABC, Poznań
2002 - „Między Nami” - Muzeum St. Staszica, Piła;
2002 - „Między Nami” - GM Arsenał, Poznań;
2002 - „Między Nami” - Galeria Miejska, Włocławek.
2001 - „Widzenie Kamienia” - Muzeum na Zamku, Nachod/Czechy
2001/2000 - „Refleksje na koniec wieku” - Muzeum Narodowe, P-ń
2000 - „Impresje poznńskie” - Muzeum Narodowe, P-ń;
2000 - „II Biennale Fotografii Polskiej” - Galeria u Jezuitów, P-ń

© 2021  |  Muzeum Stanisława Staszica w Pile