Galeria MS Muzeum Stanisława Staszica w Pile

Marta Stachowska

Marta Stachowska

Marta Stachowska, studentka fotografii na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

Wystawy

„łac. futurum fossilis”
Czy możliwe są wspomnienia z przyszłości? Czy obecnie możemy doszukać się śladów przeszłości jutra? Praca „łac. futurum fossilis” jest próbą zmierzenia się z zaburzeniem odwiecznego ładu czasu i przyrody. Powstała z zamiarem odzwierciedlenia momentu zachwiania, a nawet odwrócenia być może tylko pozornie stałych procesów zachodzących w otaczającej nas przestrzeni. Transgresja tożsamości. Zamiana biegunów. Czas nie ma porządku, natura staje się kulturą, a fałsz prawdą, negatyw przemienia się w pozytyw, wczoraj ma dopiero nastąpić.

© 2024  |  Muzeum Stanisława Staszica w Pile