Galeria MS Muzeum Stanisława Staszica w Pile

Paweł Wawrzyniak

Paweł Wawrzyniak

Paweł Wawrzyniak – ur. w 1973. W latach 1993-1998 studia na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Poznaniu. Od 2011 studiuje fotografię na Wydziale Komunikacji Multimedialnej UAP.

Wystawy

wystawa: POZA PROGRAMEM - (prace prezentowane na wystawie zrealizowane zostały w II Pracowni Fotografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, prowadzonej przez adiunkta Jarosława Klupsia).
Działania w założonej przez jej wieloletniego kierownika, profesora Witolda Przymuszałę, II Pracownii fotografii, od zawsze nastawione były na doskonalenie warsztatu fotografii srebrowej - w każdym jej aspekcie: od prawidłowej ekspozycji po idealne odbitki. Od kilku lat, wraz ze zmianami w metodach fotograficznego obrazowania, pracownia, pozostając miejscem wspólnych działań, ewoluuje w kierunku miejsca twórczych eksperymentów. Odkąd większość studentów podejmuje naukę fotografii bez znajomości procesów analogowych, pracownia daje możliwość nie tylko poznania tych metod, ale często umożliwia studentom znalezienie się w roli pionierów fotografii - poprzez doświadczenia bliskie rysunkom fotogenicznym Talbota, czy zjawisku camera obscura.

„Dawny instrument muzyczny wymaga od muzyka szczerości” - powiedziała niedawno jedna z pianistek szopenowskich o fortepianie Erarda z 1849 roku. Choć dawne metody obrazowania piętrzą dziś liczne trudności warsztatowe i wątpliwy wydaje się sens stosowania ich współcześnie, prace realizowane dziś w II Pracowni fotografii UAP pokazują, że procesy te mogą stanowić rodzaj nowego doświadczenia - pobudzającego do szerszego myślenia o „zdejmowaniu obrazów z natury” (Talbot), eksperymentowania z niezwykłym (a jednak!) medium czy badania jego możliwości, w miejsce łatwego naśladownictwa albo stylizacji.

Wystawa „Poza programem" prezentuje wybrane prace studentów pierwszego roku, będące próbą penetracji możliwości fotografii jako medium o autonomicznym rodowodzie, a przede wszystkim fascynującym zjawisku. Sądzę, że stanowić może zaskakujące urzeczywistnienie słów Edgara Allana Poe’go, wypowiedzianych na temat fotografii w 1840 roku, czyli rok po jej ogłoszeniu: „Na dzień dzisiejszy konsekwencje każdego wynalazku znacznie przekraczają najdziksze nawet przewidywania ludzi obdarzonych bujną wyobraźnią”. (Jarosław Klupś)

*********************************************************************

wystawa POCZĄTKI FOTOGRAFII:
praca … /bez tytułu/
Inspiracją do tej serii obrazów była fotografia „Śmierć w Sajgonie” Eddiego Adamsa. Rozgrywający się na niej dramat postanowiłem przenieść w neutralną scenerię krajobrazu. Inscenizacja ta pozwoliła mi wyabstrahować obraz i uwolnić go od pierwotnego kontekstu. Każda postać to obraz, widok, odbicie. Fotografia ujawnia scenę, po której się poruszamy i (tak jak u Antonioniego) wciąga nas i inspiruje do poszukiwań – niekoniecznie tego, co znajduje się w „kadrze”.

© 2023  |  Muzeum Stanisława Staszica w Pile