Galeria MS Muzeum Stanisława Staszica w Pile

Piotr Wołyński

Wystawy w Galerii MS
Piotr Wołyński

Prof. Piotr Wołyński urodzony w 1959 roku w Poznaniu. Studiował filozofię i kulturo-znawstwo na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od końca lat siedemdziesiątych zajmuje się fotografią kreacyjną. Traktuje ją zarówno jako podstawowy model rejestracji rzeczywistości jak i źródło alternatywnych modeli percepcji. Oprócz działalności artystycznej, którą traktuje jako podstawową, pisze teksty o fotografii oraz inicjuje i organizuje wystawy i inne przedsięwzięcia artystyczne. Od 1985 roku związany z Akademią Sztuk Pięknych w Poznaniu, początkowo asystent w pracowni prof. Stefana Wojneckiego obecnie prowadzi własną pracownię. Brał udział w ponad pięćdziesięciu wystawach w kraju i zagranicą.

Wystawy

INDYWIDUALNE (wybór):

1983 - „Übermacht und Reaktion", Barockfabrick, Aachen/RFN (katalog)
(z Rafałem Drozdowskim)
1984 - „Przemoc i Reakcja", galeria „OdNowa", Poznań (z Rafałem Drozdowskim)
1992 - „Fotografie", Galeria FF, Łódź (katalog)
1994 - „Przejrzystość", Galeria FF, Łódź (katalog)
2003 - „Apotropeje”, BWA – Galerie Sztuki Współczesnej, Wrocław (katalog)
2005 - „Ausgewählte Fotographien”,
Kunst- und Kulturzentrum, Monschau/Niemcy (katalog).
-----------------------------------------------------------------------------------------------
wystawa FORMY i MIMOFORMY:
-----------------------------------------------------------------------------------------------
- MIMOFORMY
realizują utopijne możliwości widzenia dwuocznego. Doświadczenie przestrzeni poprzez wspólne widzenie i poprzez budowanie dwóch podobnych obiektów (obrazów) powoduje, jakby mimochodem, pojawienie się nowego przedmiotu. W konstrukcji zasad własnej przestrzeni dotknąć możemy granic racjonalności.

- OBIEKTY CHWILOWE
Istnieją takie sposoby rejestracji, które nie tylko przechowują i wyznaczają obszar tego, co było, lecz w coraz większym stopniu, ingerując w rzeczywistość, określają przyszłość.

- FOTOGRAFIE OTWORKOWE
… Wykonując kamery według własnego projektu zyskuję nowe możliwości nadawania kształtu obrazowi. Takie rejestracje nie pozwalają mi zapomnieć o ogromnej sile i odpowiedzialności tkwiącej w każdym procesie powielania rzeczywistości. Jest w nich coś z magii; żeby je zrozumieć, trzeba uwierzyć w wagę i grozę płynącą z każdego aktu tworzenia obrazów rzeczywistości.

Piotr Wołyński
-----------------------------------------------------------------------------------------------

ZGŁĘBIANIE TAJEMNICY REALNOŚCI-
Słowo o twórczości Piotra Wołyńskiego

Może najtrudniejszym problemem w szkicowaniu sylwetki twórczej artysty jest dotarcie do rdzenia jego myśli. Piotr Wołyński, filozof z wykształcenia, sytuuje fotografię w sferze sięgającej daleko poza naskórkową rzeczywistość kamery świata. Jego namysł nad realnością łączy fotograficzny obraz z głębią doznań tajemnicy tego co niewido- czne, lecz równocześnie transparentne. Unika konwencjonalności aparatu fotograficznego, dostrzegając zawarty w nim schemat wtórnego przeżywania świata. Myślę, że w swojej najbardziej znanej fotografii otworkowej „Bez tytułu” z 1999r., zawarł kwintesencję swojego filozoficznego dystansu wobec powierzchowno-ści wyglądu rzeczy, jakby lewitując nad materialnością widzialnego. We wcześniej-szych o rok „Działaniach w naturze”, autor zastanawia się nad pojęciem transparent-ności fotografii, wychodząc poza potoczne utożsamienie jej z przeźroczystością negatywu. Piotr Wołyński dostrzega w przejrzystości cechę materiałową fotografii i równocześnie właściwość samej rzeczywistości. Z Jego licznego dorobku pragnę jeszcze nadmienić dłuższy cykl „Mimoformy”. Opiera się on na hipotetycznym doświadczaniu odmiennego wykorzystania zjawiska widzenia dwuocznego. Poprzez częściowe nakładanie się pojedynczych obrazów, uzyskuje się syntetyczne figury sugerujące istnienie jakiegoś przedmiotu. Nie dziwi więc zaliczenie przeze mnie Piotra Wołyńskiego do twórców-myślicieli, budujących nowe obszary fotograficznej przestrzeni.
Jako jedyny z młodszych artystów poznańskiego środowiska fotograficznego, dzięki swojemu absolutnie niepowtarzalnemu dorobkowi, Piotr Wołyński wchodzi do historii polskiej fotografii jako wybitny twórca o wspaniałej perspektywie na przyszłość.


Stefan Wojnecki

© 2021  |  Muzeum Stanisława Staszica w Pile