Galeria MS Muzeum Stanisława Staszica w Pile

Tadeusz Ogrodnik

Tadeusz Ogrodnik

Urodził się w 1955 roku w Pułtusku. Studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom uzyskał w 1982 roku w pracowniach prof. Romana Banaszewskiego i prof. Andrzeja Pietscha. Zajmuje się rysunkiem, malarstwem i grafiką. Bierze udział w wystawach i plenerach środowiskowych jak „Salon Pilski”, Międzynarodowe Interdyscyplinarne Spotkania Twórców w Człopie i innych.

Born in 1955 in Pułtusk. He was studying at the Academy of Fine Arts (graphic section). He graduated in 1982 under a supervision of professor Roman Banaszewski and professor Andrzej Pietsch. He is devoted to drawing, painting and graphic design. He takes part in „Salon Pilski” exhibitions and International Interdisciplinary Meetings of Człopa Artists’plain-airs.

Kontakt:
lejba_ogrodnik@wp.pl

Wystawy

INDYWIDUALNE - wybór/Individual exhibitions - selected:

1984 - BWA Rzeszów
1990 - BWA Bydgoszcz
1992 - BWA Piła - w duecie T. Ogrodnik - A. Lejba
1994 - Galeria ZPAP w Pile
1997 - Galeria ZPAP w Pile
2003 - Galeria BWA Piła - w duecie Ogrodnik - A. M. Sobolewski
2004 - Galeria MS w Pile
2004 - Galeria Planetarium, Schwerin/Niemcy - w duecie Ogrodnik-Lejba
2006 - Galeria MDK, Trzcianka - w duecie Ogrodnik-Kreft
2006 - Galeria Sztuki Współczesnej, Włocławek
2007 - Galeria MDK, Chodzież

WYSTAWY ZBIOROWE - wybór/Mass exhibitons - selected:

1997 - Pokonkursowa na Logo m. Kraków - Kraków
1997 - „Aqua fons vitae” - BWA Bydgoszcz
1999 - Biennale Małych Form Malarskich - Toruń 2001,
1999 - „Aqua Fons Vitae” -Ogólnopolska Wystawa Malarstwa - Galeria BWA, Bydgoszcz
2001 - T. Ogrodnik, G. Bednarski, H. Starikiewicz - Bydgoszcz 2003
2001 - „Malarstwo, grafika” - wystawa czterech autorów - Galeria MDK, Chodzież
2001, 2003, 2005, 2007 - Biennale Małych Form Malarskich - „Wozownia”, Toruń
2004, 2005 - „Lexmark European Art Prize” - Wystawa laureatów konkursu edycji polskiej - Galeria Program, Warszawa; Muzeum Galicja, Kraków
2005 - Tarnowskie Klimaty 2005 - III Biennale Sztuk Wszelakich „Akty-Akty” -
Galeria Miejska BWA, Tarnów
2005 - III Ogólnopolskie Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej - Trójmiasto 2005 (nagroda rzeczowa za malarstwo) - Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.
2005 - 24. Międzynarodowy Plener Kaliski „Opatówek” - Galeria BWA, Kalisz
2006 - 4. Międzynarodowe Biennale Miniatury „Częstochowa 2006”
2007 - VI Ogólnopolskie Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej - Trójmiasto 2007 - Muzeum Miasta Gdyni, Gdynia
2007 - „Quadro-Art” - Międzynarodowe Biennale Obrazu - Muzeum Historii Miasta Łodzi, Łódź
2008 - „Sąsiedzi-Nachbarn-Naboer-Neighbours” - Galerie am Alten Markt, Rostock/Niemcy
-----------------------------------------------------------------------------------------------
W katalogu do wystawy „Sąsiedzi-Nachbarn-Naboer-Neighbours” pisze:

„W ostatnim cyklu malarskim odrzuciłem figuratywność. Wyzwoliłem moje malarstwo z „dramatu upostaciowienia ”, teraz jest ono rytmicznym, otwartym układem. W pracach z roku 2007 tradycyjna głębia obrazu zostaje zburzona, a na jej miejsce pojawia się elementarna konstrukcja formy, koloru i światła. Czysty odręczny zapis energii, mojej energii, mojego wewnętrznego dygotu, który kumuluje się w dotknięciu malarskim, widoczny jest w kolorystyce, stykach światła i cienia, i przede wszystkim w uporządkowanej, z góry narzuconej kompozycji. Może ona sugerować odniesienie do świata zewnętrznego, zastanego. Płaszczyzna obrazu pulsuje, oszukuje nasze zmysły, nie wiemy, co jest pierwszym a co drugim planem, co początkiem a co końcem. Ta pozornie uproszczona struktura nie daje się jednoznacznie określić, wymyka się prostej percepcji - powtarzalny, geometryczny rytm budowany jest niepowtarzalnym, manualnym gestem, światło wydobywa się spod cienia a przestrzeń zakrzywia się wbrew logice perspektywy.

In the last series of paintings I decided to stop with a figurativeness. I set my paintings free from the „personaliation drama”, now it is a rythmical, open arrangement. In works from 2007 the traditional depths of painting is rushed, on its place appears an elementary construction of a form,colour and light. Clear, handwritten notation of the energy, my energy, my inner trembling, which cumulates in a painting touch, is visible in the colouristic, in the junction of the light and shadow and in the arranged composition. It may suggest a reference to the outer light. Surface of a picture pulsates, cheats our minds, we cannot recognize, which is fore and which is background, what isthe beginning and what is the end. This ostensibly simplificated structure cannot be unambigiouslydeined. It falls outside a simple perception - repeatable, geometrical rythm builded by a unique, manual gesture. Light emanates from the shadow and space is bending against the rules of the perspective.

Tadeusz Ogrodnik. Piła, maj 2008

-----------------------------------------------------------------------------------------------

„Poszukiwania malarskie Tadeusza Ogrodnika tym razem nie uwodzą figuratywnością charakterystyczną w innych jego pracach, ale prowadzą w kierunku większej syntezy formalnej. W płaszczyźnie obrazu odkrywane są nowe możliwości konstruowania wypowiedzi malarskiej za pomocą ograniczenia środków wyrazu artystycznego. Powstają dzięki temu wypowiedzi bardzo zwarte i zwięzłe, wręcz ascetyczne pod względem użytych form. Autor eliminuje rozpraszające detale, zdobności nieistotne dla zamierzonego efektu. Skupia się na nastroju, klimacie, przestrzeni obrazu. W cyklu „Miasta”, kierunki zostały zredukowane do zakrzywionych nieco pionów i poziomów. Artysta uzyskał dynamikę w sposób bardziej wyszukany, wynikający z ciekawych rozwiązań rytmów pulsujących natężeniem światła i barwy. Są one zaskakujące w swej prostocie - przypominają ciągi logiczne, aczkolwiek w żaden sposób nieobliczalne. Przestrzeń przed naszymi oczami jest zamurowana, gęsta i dysząca, a jednak wypełniona migoczącym światłem. Tworzą je niezwykłe zestawienia barw, często niemożliwe do nazwania - występujące tylko na palecie malarza kolorysty. Potrafi on nadać brzmienie i kolor nieskończonej gamie szarości, intrygująco wydobyć urok każdego odcienia. Motyw miejski jest przez twórcę traktowany umownie, nie chodzi mu bowiem anio malowniczość uliczek, ani o piękno zabudowy. Jego kompozycje powodują innego rodzaju percepcję - zamieniają się w świadomości widza w całościowy znak malarski, który odnosi się do rzeczywistości intuicyjnie nie opisując jej wprost. Stanowi on kontemplację natury dokonującą się dzięki jej metafizycznej krystalizacji. Warstwa znaczeniowa prezentowanego malarstwa dotyczy wartości ogólnych, bowiem „Miasta” Tadeusza Ogrodnika to w istocie obraz filozoficzny, to zapis złożoności ludzkiego bytu. Wyczuwa się w nich obecność człowieka, ale przez jego brak. Postać ludzka nie pojawia się ani razu, lecz odnosimy wrażenie iż ludzie tkwią w szczelinach okien, za murami, zapalają światła i tworzą ten nieskończony zgiełk człowieczych podzespołów. Każde światełko to byt, a każda ciemność to dramat. Czas otrzymał swą namacalność, co chwila gdzieś gaśnie lampa, nie ma dwóch takich samych miejsc. Jest to opowieść o kondycji ludzkiej, o ciągłości, powtarzalności oddychania, wreszcie - o samotności. Drugim biegunem wystawy są prace z cyklu „Akweny”. Emanuje z nich czystość i radość. Nakładane poziomo plamy tworzą razem większe przenikające się zbiory o wręcz unistycznej strukturze. Obydwa cykle malarskie uzupełniają się nawzajem. Obserwacja przebiega z dwu perspektyw: makro- i mikroskali, uogólnienia i studium. Lekkie, przestronne akweny, z których wydobywa się wszechogarniające, pełne mocy tworzenia światło stanowi przeciwwagę dla ciasnych, zastygłych, ograniczających murów.”

Anna Lejba, 2003

© 2021  |  Muzeum Stanisława Staszica w Pile