Galeria MS Muzeum Stanisława Staszica w Pile

Witold Przymuszała

Wystawy w Galerii MS
Witold Przymuszała

Prof. dr hab. kierownik Pracowni Propedeutyki Artystycznych Technik Fotograficznych w Katedrze Fotografii ASP w Poznaniu. Członek honorowy Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego, członek rzeczywisty ZPAF.

Wystawy

Udział w ponad 100 wystawach krajowych i zagranicznych, autor sześciu wystaw indywidualnych.

„Głównym tematem, wokół którego koncentruje się Autor jest pejzaż. Ze swej strony dodam, że jest to pejzaż przetworzony przez jego wizję, jakby własny wewnętrzny pejzaż. Pejzaż, który dzięki różnym działaniom techniczno-inscenizacyjnym, nabiera cech indywidualnych i specyficznych w kontraście do klasycznie rozumianego pejzażu. Jest to temat trudny, niesie pewne pozory łatwości wykonania. (…) Dlatego jest tak mało artystów uprawiających ten temat, i dlatego tak mało nowych nurtów artystycznych odnajdujemy w fotografii zajmującej się pejzażem. (…) Proste i jednoznaczne przesłanie klasycznego pejzażu zmieniło się w jego fotografiach, w wielowarstwowe symbole i zakamuflowane treści. (...)
To pozwoliło autorowi odkryć w naszej podświadomości różne skojarzenia, często bardzo odległe od zwyczajowo pojmowanego pejzażu”.

(prof. Grzegorz Przyborek,
ASP w Łodzi)

„Tematyka przyrody, węziej ekologii, a szerzej krajobrazu, stała się wyznacznikiem twórczości Witolda Przymuszały. (…) Eksplorując przez dłuższy czas tę dziedzinę Fotografii, w końcu znalazł własne poletko egzemplifikacji swoich przemyśleń, idealnie przystające do jego teoretycznej refleksji. Chodzi o wizualne, artystyczne wyrażenie fotografii pojmowanej jako pamięć zewnętrzna. Zawarta w jego pracach stylistyka, poprzez estetykę rozerwanego obrazu odsłaniającego swoja własną kontynuację głębiej położoną, skłania ku odczuwaniu pamięci fotograficznego obrazu. (…) Doprowadzając ten sposób wizualizacji do konsekwentnej perfekcji, wniósł swój własny wkład do rozwoju, wydawałoby się całkowicie wyeksploatowanej, tradycyjnej fotografii czarno-białej”.

(prof. Stefan Wojnecki,
ASP w Poznaniu)

© 2023  |  Muzeum Stanisława Staszica w Pile