Galeria MS Muzeum Stanisława Staszica w Pile

Wojciech Beszterda

Wojciech Beszterda

Urodził się w 1954 r. Członkiem ZPAF jest od roku 1990; ponadto autorem kilkunastu wystaw indywidualnych; uczestnikiem około 200 wystaw zbiorowych w kraju i za granicą (m. in. w Algierii, Austrii, Holandii, Jugosławii, Kanadzie, Niemczech, Estonii, Słowacji na Litwie, Węgrzech, we Włoszech i w Singapurze); laureatem wielu nagród m. in. : Grand Prix - Nagrody Ministra Kultury i Sztuki na XIV Biennale Karjobrazu Polskiego w Kielcach. Twórca i współorganizator znaczących, zbiorowych wystaw fotografii m.in. „Foto-em”, „Między Nami”, „Inkluzje”. Od roku 2003 prowadzi Galerię w Muzeum St. Staszica w Pile.

Born in 1954 - a member of the Union of Polish Art Photographers since 1990. He is the author of a dozen or so individual exhibitions and his works have been featured in almost 200 local, national and international exhibitions in Slovakia, Algieria, Austria, Yugoslavia, Holland, Canada, Italy, Germany and Singapore. For his works he was awarded with Grand Prix Prize of Ministry of Art and Culture at the XIV Biennale Krajobrazu Polskiego in Kielce – Poland. He is the creator and co-organizer of mass exhibitions e. g. „Foto-em”, „Among Us”, „Inclusions”. He has also been working in the Gallery Stanisław Staszic’s Museum in Piła since 2003.

kontakt:
wojtek.beszterda@wp.pl
www.beszterda.pl

Wystawy

i prezentacje autorskie - wybór/Individual exhibitions and presentations - selected:

1993 - „Foto-Notacje” - Gal. ZPAP-BWA, Piła
1998 - „Kilka zdjęć” - Gal. ZPAP-BWA, Piła
1998 - „Pokaz prac” - Saskatoon, Saskatchewan/Kanada
1999 - „Pokaz dla przyjaciół” - Silver Society, Gdańsk
2000 - „Pokaz prac” - Salon Mitsubishi, Piła
2003 - „Kilka zdjęć II” - Planetarium Schwerin /Niemcy
2004 - „Rezonanse” - Gal. ZPAP „Na piętrze”, Toruń
2004 - „Inspiracje w trio” - (W. Beszterda, G. Cieśliński, St. J.Woś i J.Strobel Trio),
„Na starówce”, Suwałki
2004 - „Inspiracje w trio” - (z J. Strobel i A. Stankiewicz), Gal. „Koper”, Grabówno
2005 - „Ośmiu” - 4. Międzyn. Festiwal Fotografii w Łodzi - Muz. Kinematografii, Łódź; Gal. „Prospekto”, Wilno/Litwa; Stara Galeria ZPAF W-wa; Mohamed Racim Gallery, Algier/Algieria
2005 - „Spotkania” - MV-Fotogalerie, Schwerin/Niemcy
2006 - „Między rzeczywistością a wyobraźnią” - pokaz prac. Stara Galeria ZPAF, W-wa
2006 - „Niewidzialne-Istniejące” - Galeria 1 Autora, Piła
2007 - „Emanacje” - Galeria Muzeum St. Staszica w Pile; Salon Artystyczny, Chodzież
2007 - „miejsca światła…” - Galeria 13 Muz, Szczecin
2007 - „Aneksje” - Mała Galeria BWA, Piła
2008 - „Materie i znaki” - Galeria Nowa, Koło;
2008 - „Aneksje, koneksje…” - Kościół Parafialny, Marianowo
2008 - „Matters and Signs/Materie i znaki” - Fujifilm Kaunas Photo Gallery, Kowno/Litwa

Wystawy zbiorowe - wybór/Mass exhibitions - selected:

1994 - „ 4 X 7” - Wystawa interdyscyplinarna - Gal. „Kierat” Szczecin; BWA Piła
1995 - 13 Biennale Krajobrazu Polskiego - Kielce; P-ń
1996 - „Art-Eko” - Międzyn. Wystawa Poplenerowa, BWA Kielce
1996 - „Twórcy Poznańskiej Fotografii” - Gal. „Arsenał”, Poznań
1997 - 14 Biennale Krajobrazu Polskiego - BWA Kielce - (Grand Prix)
1997 - „Powrót do domu” - Galeria 13 Muz, Szczecin
1997 - „Fotografia 97” - Pałac Sztuki, Kraków
1997 - „Fotografia Poznańska” - Muz.Sztuk Użytkowych, Oddz. Muz. Narod., P-ń
1998 - „Marginesy swobody” - I Biennale Fotografii Polskiej – Gal. „Garbary 48”, P-ń
1999 - „Wyspy widzialności” - Gal. „Arsenał”, P-ń
2000 - „Krystalizacje” II BFP - Gal. „U Jezuitów”, P-ń; BWA Bydgoszcz
2001 - „Refleksje na koniec wieku” - Muz. Sztuk Użytkowych, P-ń
2001 - „Mistrzowie Polskiego Pejzażu” - Gal. Miejska w Łodzi; DŚT Kielce
2002 - „Among Us/Między nami” - Gal. „Arsenał” P-ń; BWA Piła; Gal. „Na piętrze” Toruń; GSW Włocławek; Salon Artystyczny MDK Chodzież
2002 - II International Biennial of Miniature Art - Częstochowa; Warszawa; Radom
2003 - „Widzialne-Niewidzialne” - III BFP, Galeria ABC P-ń
2003- „Strom” - 18 IEEP, Liptovske Muz., Rużomberok/Słowacja; Kraków; Budapeszt; Deutschlandsberg /Austria;Heidenheim/Niemcy
2004 - VII International Art Trennale - Gal. Muzeum na Majdanku, Lublin
2004 - III International Biennial of Miniature Art „Częstochowa 2004” - Częstochowa; Warszawa; Kalisz
2004 - „Inkluzje” (w ramach „Euro-Foto”) - MTP - P-ń; Gal. Muz. Staszica, Piła
2005 - „Strom” - XX IEEP - Rużomberok/Słowacja; Rzym; Triest; Kraków
2006 - IV International Biennial of Miniature Art „Częstochowa 2006” - Częstochowa; Warszawa; Piła; Kalisz; Tarnów.
2006 - „Salon Pilski 2006” - Galeria BWAiUP, Piła
2007 - „Współczesna neuroestetyka” - Artystyczna OBORA, Poznań
2007 - „Interdyscyplinarne Spotkania Twórców Człopa 2006” - Galeria BWAiUP, Piła
2007 - „Polska Fotografia Kolekcjonerska” - Galeria Senatorska, Warszawa
2007 - „Im fluss” - 16 Internationalen Landschaftspleinair’s - Galerie am Kietz, Schwedt/Niemcy
2007 - „VIII Międzynarodowy Plener Sztuki Wizualnej Marianowo 2007”, Marianowo
2007 - „II Wystawa Polskiej Fotografii Kolekcjonerskiej” - Galeria Senatorska, DA „Rempex”, Warszawa
2007 - „Wystawa i Aukcja Fotografii ZPAF” - Stara Galeria ZPAF, Warszawa
2007 - „IV International Biennial of Miniature Art” - Galeria Muzeum Staszica, Piła; Galeria BWA, Kalisz; Galeria BWA, Tarnów; Galerie Brotzinger Art, Pfortzhaim/Niemcy
2007 - „Salon Pilski 2007” - Galeria BWAiUP, Piła
2008 - „Gdzie jesteśmy 2007” - Stara Galeria ZPAF, Warszawa
2008 - „Zapis przestrzeni” - Interdyscyplinarne Spotkania Twórców - BWAiUP, Piła
2008 - „Polska Fotografia Kolekcjonerska-III” - Galeria Senatorska, DA „Rempex”, Warszawa
2008 - „Wiosenna Aukcja Fotografii Polskiej” - Stara Galeria ZPAF, Warszawa
2008 - „Sąsiedzi-Nachbarn-Naboer-Neighbours” - Galerie am Alten Markt, Rostock/Niemcy
------------------------------------------------------------------------------------------------ Z katalogu do wystawy „Sąsiedzi-Nachbarn-Naboer-Neighbours”:
„... Prawdziwa tajemnica widzianego przez nas świata tkwi w naszym umyśle, jego niesłychanie skomplikowanym labiryncie, zbyt zawiłym dla prymitywności rozumowania. Najtrudniej poznać siebie samego, o czym świadczą fotografie Wojciecha Beszterdy, ukazujące (wydawać by się mogło) tylko elementarne formy materii”.
„…The true mystery of the world seen by us lies in our mind, its complex maze, too complicated for crudeness of reasoning. The most difficult thing is to find the truth about ourselves and Wojciech’s photographs are a good example showing elementary forms of a matter, below which is hidden fascinating unknown universe”.

Stefan Wojnecki
„Emanacje Wojciecha Beszterdy”
BF nr 4/2007, Kraków

-----------------------------------------------------------------------------------------------

„...Autorska wystawa Wojciecha Beszterdy pozwala spojrzeć na jego twórczość niejako poza czasem. Widzimy krajobrazy, ale nie poddają się one prostym interpretacjom, rzeczywistość opowiadają nie wprost, otulając ją w ciszę niedopowiedzenia. Łąki, pagórki, rośliny, fragmenty architektury układają się w szumiącą, pulsującą wewnętrznym rytmem opowieść – nie są one jednak tematem zdjęć, ale punktem wyjścia własnej historii każdego widza. Zgubione przez świerki igły, odseparowane z leśnej ściółki, tworzą osnowę dla wyobraźni – od wrażliwości odbiorcy zależy, czy utkane na niej zostanie zgrzebne sukno, czy latający dywan. Geometryczne kompozycje z traw czy gałęzi tworzą odległe od prostych skojarzeń formy (...)

W polskiej fotografii jest kilku magów, dla których źdźbło trawy, kora drzewa, bruzda
w skale, strzęp chmury czy mokry kamień staje się początkiem poematu. wtedy zwyczajne i niewidzialne nagle staje się istniejące i nieodzowne.”

Maja Herzog – Majewska
„Niewidzialne – istniejące: początek poematu”
(Biuletyn Fotograficzny 11-12/2006)

„…Fotografie służą (jak wiadomo) do oglądania. Najbardziej pazernie oglądamy te zdjęcia, które pokazują coś co przeoczyliśmy (lub czego nie mieliśmy szansy zobaczyć, bo akurat byliśmy gdzie indziej). Ja najbardziej lubię oglądać pejzaże (?) Wojciecha, ponieważ traktuję te zdjęcia jako próbę sfotografowania n i c z e g o ( a więc czegoś, co szczególnie przeoczyliśmy i za czym szczególnie tęsknimy)....Jeśli miałbym sytuować prace Wojtka w jakiejś ogólniejszej tradycji obrazowania, powiedziałbym, że mieszczą się one w tradycji tworzenia obrazów na potrzebę ciszy i skupienia. Dosłowność materii fotograficznej w niczym tu nie przeszkadza. Dzieje się wręcz coś odwrotnego - w przewrotny sposób wzmacnia ona kontemplacyjny charakter utwierdzając oglądającego w przekonaniu, że ich tajemnica nie tkwi w użytym tworzywie ale w samej sfotografowanej rzeczywistości…”

dr Rafał Drozdowski
„Kilka zdjęć W. Beszterdy”
Kwartalnik „Fotografia”

…Wojciech Beszterda pracuje cyklami. Powstają wtedy pełne „fotograficzne zdania” a nie tylko chwilowe zachwyty i przystanki. Jego prace nie krzyczą, mówią cichym głosem, bez zbędnego efekciarstwa. A jeśli ktoś „mówi” cicho to „słuchacze” muszą się bardzo skupić na temacie aby coś z tego zachować dla siebie. Zwłaszcza prace artysty dotykające horyzontu pełne są zadumy i cichej adoracji niedostępnych nam obszarów, do których możemy dotrzeć tylko wyobraźnią. Operując skromnymi środkami wyrazu, (przy doskonałej znajomości i biegłości warsztatowej zarazem), operując właściwie gamą szarości, niepokoi, porusza, jednocześnie pozwalając na kontemplację piękna. Nie podaje go jednak na tacy i nie daje nam wszystkich kluczy, jakby mówiąc „taki jest mój świat, czy wiesz jaki jest twój…?”
Jego zdjęcia nie są prostymi cytatami z rzeczywistości, przetworzone przez pryzmat wrażliwości artysty stanowią nową, pełną refleksyjnej poetyki wartość.
W niektórych pracach wychodzi w przestrzeń rzeczywistą. Umieszczając na transparentnych tkaninach swoje zdjęcia, zawieszając je warstwowo, pozwala by powietrze i światło, przenikając przez nie, tworzyło nowe obszary penetracji.
Niewidzialne staje się wówczas czytelne… Niewątpliwie jest w tym jakaś magia niedopowiedzeń i paraboli…

Hanna M. Ograbisz – Krawiec
Katowice 20.02.2007
z „Subiektywny świat fotografii Wojciecha Beszterdy”

…Wielokrotnie oglądam Twoje zdjęcia (HORYZONTY).Te fotografie są bardzo „Twoje”, to znaczy konsekwentne w poszukiwaniach zarazem w sferze malarskiej (dla mnie malarskość Twoich zdjęć jest zaletą, widzę w nich miękkość i faktury, rzeczywistość ukrytą pod warstwą emulsji, która nabiera cech materii farby) i w sferze... fotograficznej. Fotografię zawsze odczuwam trochę, jako coś zdominowanego techniką, gdzie znaleźć własny sposób na wyrażenie czegoś więcej niż oczywistości obrazu samego w sobie jest trudne. Mechanika zdaje się wykluczać emocje, czy uczucia, zwłaszcza gdy obraz oczyszczony jest z warstwy fabularnej i „nic się nie dzieje” (jak w „Rejsie”). …Twoje zdjęcia są właśnie pod tym względem czyste, a jednak wywołują całą gamę uczuć i skojarzeń: nostalgię (ale ta nostalgia to pierwsze i dosyć powierzchowne skojarzenie), nieoczywistość obrazu i uczucie niepokoju, które powodują, że tak naprawdę „tracimy” horyzont, a wraz z nim orientację i pewność siebie. Dla mnie są trochę groźne - wciągają w rzeczywistość, która staje się, jak w obrazach futurystów, nieco labilna: osuwa się pod dotykiem, bo tak naprawdę nie można odtworzyć z nich czasu, tej konkretnej chwili, jest wiele chwil dłuższych, krótszych, ale nie ma pierwszej i ostatniej; można się zgubić... Studentom opowiadam o dwóch rzeczywistościach: tej widzianej bezpośrednio w ramach percepcji wzrokowej i drugiej, widzianej przez aparat fotograficzny... U Ciebie pojawia się rzeczywistość trzecia, którą trudno mi zdefiniować - może to ten dziwny ciągły/porwany czas, może nakładająca się materia poszczególnych warstw. Te zdjęcia mają swoją tajemnicę...

Jowita Mormul
Warszawa,4.02.2007
===========================================================
2015 - galeria Muzeum Stanisława Staszica w Pile:
„Anastazy B. Wiśniewski - PRYWATNIE", to wystawa fotografii. Zdjęcia pochodzą z prywatnych spotkań autorów wystawy Wojciecha Beszterdy i Leopolda Duszki-Kołcza z Anastazym B. Wiśniewskim.
===========================================================© 2021  |  Muzeum Stanisława Staszica w Pile