Galeria MS Muzeum Stanisława Staszica w Pile

Zbigniew Tomaszczuk

Wystawy w Galerii MS
Zbigniew Tomaszczuk

Zbigniew Tomaszczuk ur. w 1949 r. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Ukończył Wyższe Studium Fotografii w Warszawie i Wydział Komunikacji Multimedialnej na ASP w Poznaniu - gdzie uzyskał doktorat w zakresie sztuki a ścislej - fotografii. Zajmuje się historią, teorią i estetyką fotografii. Autor książek: „Łowcy obrazów. Szkice z historii fotografii” - 1998, „Świadomość kadru. Szkice z estetyki fotografii” - 2002, „Odwzajemnione spojrzenie. O fotografii otworkowej” - 2004. Autor wielu wystaw w kraju i zagranicą. W latach 2000-2003 redaktor naczelny kwartalnika „Fotografia”. Od 2006 roku redaktor naczelny „Camera Obscura” - naukowo-artystycznego pisma o fotografii. Jest adiunktem w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, wykłada też w Warszawskiej Szkole Reklamy i w Akademii Fotografii w Warszawie.

Prace w zbiorach:
Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Sztuki Współczesnej w Łodzi, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, Fundacji Turleja w Krakowie, Centrum Sztuki Współczesnej „Zamek Ujazdowski” w Warszawie, Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, Musee de l’Elisee w Lozannie.

KONTAKT:
e-mail: zbigniew.tomaszczuk@neostarda.pl

Wystawy

Zbigniew Tomaszczuk:

„W projekcie PARALAKSA CZASU wykorzystuję materiał barwny ingerując w poszczególne jego warstwy. Na całość składają się więc trzy kolejne naświetlenia osobnych obrazów (zarejestrowanych w poszczególnych 3 warstwach materiału światłoczułego). Istotne jest to, że czas rejestracji poszczególnych obrazów jest praktycznie dowolny. Fotografia ta stanowi więc swoiste rozwarstwienie czasu.
Od strony wizualnej fotografie te przedstawiają naturalny, niezniekształcony obraz elemenów statycznych, natomiast elementy dynamiczne (ludzie, pojazdy, fale morza) zarejestrowane są jako swoiste barwne fantomy i to one stanowią świadectwo upływającego czasu.
Moja strategia artystyczna opiera się na wykorzystywaniu cech fotografii ujawnionych dopiero w procesie autorskiej interpretacji technologii materiału światłoczułego.
Różne części fotografii odpowiadają różnym odcinkom czasu”.


Różne wersje wystawy PARALAKSA CZASU prezentowane były dotychczas w:
Dolnośląskim Centrum Fotografii, Domek Romański we Wrocławiu w r. 2006; Galerii FFw Łodzi w r. 2007; Klubie po Jaszczurami w Krakowie) w r.2007 (w ramach Miesiąca Fotografii); Centrum Sztuki Współczesnej „Zamek Ujazdowski” w Warszawie w r. 2007 ((ramach wystawy „Czas zapamiętany”); Galerii „Wejście” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie w r. 2008; w Galerii Działań w Warszawie w r. 2008.

© 2021  |  Muzeum Stanisława Staszica w Pile