Galeria MS Muzeum Stanisława Staszica w Pile

30 lat PAcamera CLUB - fotografie wybrane

Luty 2016
Artyści: PAcamera CLUB30 lat PAcamera CLUB - fotografie wybrane

otwarcie wystawy 19 lutego 2016 wyjątkowo o godzinie 17.30

ZAPRASZAMY!

 

Autorzy wystawy: Stanisław J. Woś / Grzegorz Jarmocewicz / Jarosław J. Jasiński / Tomasz Michałowski / Radosław Krupiński / Piotr Bułanow / Marek Wasilewski / Izabela Muszczynko / Jan Czarniecki / Adelina Woś / Mateusz Woś / Grzegorz Sadowski / Sławomir Romaniuk / Piotr Kopciał / Andrzej Abramowicz / Michał Zieliński / Tadeusz Krzywicki / Ewa Przytuła / Piotr Malczewski / Marek Miś / Waldemar Żyliński / Dariusz Sztelmer-Stabiński / Dariusz Dołubizno / Wojciech Arasimowicz / Jarosław Borejszo / Zbigniew Słowikowski / Wojciech Faliński
--------------------------
Zdjęcia poniżej, rząd pierwszy - od lewej: S. J. Woś, P. Malczewski, G. Jarmocewicz, rząd drugi: E. Przytuła, T. Krzywicki, M. Zieliński
--------------------------
Wystawa powstała w ramach stypendium Miasta Suwałk i jest częścią zbiorów Muzeum Okręgowego w Suwałkach, Oddział CSW & Galeria Andrzeja Strumiłły.
Wystawę zrealizował Radosław Krupiński

================

 
© 2024  |  Muzeum Stanisława Staszica w Pile