Galeria MS Muzeum Stanisława Staszica w Pile

Jan Wasiński - Miscellanea curiositae / Niezwykłości rozmaite

Kwiecień 2018
Artyści: Jan Wasiński

Morfologia mitów

o twórczości plastycznej Jana Wasińskiego                                                                        

Fenomen powstawania mitów, legend, ponadczasowych i ponadnarodowych symboli – to kluczowe zagadnienie w twórczości Jana Wasińskiego. Artysta próbuje uchwycić chwilę, w której to, co jest nam dane z zewnętrznej rzeczywistości, przechodzi przez filtr naszej wyobraźni. Wówczas fakty mieszają się z kłamstwami, iluzje z obserwacjami. W ten sposób powstaje indywidualny i subiektywny obraz świata – obraz, w który zaczynamy wierzyć. Wasiński tworzy malarstwo sztalugowe, murale, grafiki i instalacje, często zacierając granice między tymi formami. Wmontowuje w obrazy gotowe przedmioty, urozmaica je świecącymi diodami, konstruuje przestrzenne grafiki oraz instalacje przypominające przydrożne kapliczki czy laboratoryjną aparaturę. Zręcznie porusza się między malarstwem i instalacją, ale też między teraźniejszością a przeszłością. W sferze formy i tematu łączy inspiracje sztuką dawną ze świadomością mechanizmów współczesnego świata. Dzięki temu znajduje między tradycją a współczesnością intrygujące analogie. (...)

 

Błażej Filanowski

 
© 2023  |  Muzeum Stanisława Staszica w Pile