Galeria MS Muzeum Stanisława Staszica w Pile

PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE/A stop on Demand - Anastazy B. Wiśniewski - książka

Sierpień 2015

w CZWARTEK!
27 sierpnia o godz. 18.00 - Muzeum Stanisława Staszica, Piła, ul. Browarna 18 -
otwarcie nowego sezonu 2015/2016 wystawą fotografii pt. „Anastazy B. Wiśniewski - PRYWATNIE". Po wernisażu o godz. 18.45 spotkanie z autorami pierwszego monograficznego opracowania i promocja książki pt. „Przystanek na żądanie /A stop on Demand - Anastazy B. Wiśniewski"

(200 str, w pełnym kolorze, 300 ilustracji, teksty ang. i pol., Redakcja - Wojciech Beszterda, Lepold Duszka-Kołcz, Witold Kanicki. Autorzy tekstów - W.Beszterda, L.Duszka-Kołcz, W.Kanicki, dr B.Kowalska, M.Michałowska, Anastazy B.Wiśniewski. Książka do wyczerpania nakładu będzie do nabycia w Muzeum Stanisława Staszica)

Poniżej tekstu, na zdjęciach: kuratorzy projektu (od lewej: W.Beszterda, W.Kanicki i L.Duszka-Kołcz); spotkanie promocyjne w ogrodzie Muzeum Staszica; oraz otwarcie w galerii BWAiUP w Pile towarzyszącej wydawnictwu retrospektywnej wystawy prac Anastazego B.Wiśniewskiego

więcej o Anastazym B. Wiśniewskim : http://www.obieg.pl/rozmowy/36329
https://www.facebook.com/obieg.sztuki

 

Anastazy Bogdan Wiśniewski (1943-2011)

Choć działający w drugiej połowie dwudziestego wieku artyści częstokroć podejmowali wielokierunkowe próby zerwania z różnymi instytucjami sztuki, to jednak nawet najbardziej radykalne kierunki szybko wchłaniane były w obszar artystycznego dyskursu. Z tego powodu performance, zwykle omijający rynek sztuki, za sprawą mechanicznych sposobów zapisu (fotografii i video) stał się przedmiotem handlu i kolekcjonerstwa. Muzea coraz częściej organizują wystawy twórców land-artu, a zatem kierunku, który czynił wiele, ażeby oddalić się od tego typu instytucji. Historycy sztuki opisują, szufladkują i racjonalizują wszystko to, co niegdyś wydawało się rozmyte, irracjonalne i stworzone wbrew historyczno-artystycznej narracji.

Anastazy Bogdan Wiśniewski długo wymykał się tym instytucjonalnym ramom. Pomimo olbrzymiego dorobku nie doczekał się dotąd kompetentnej monografii czy też wystawy retrospektywnej, a w najważniejszych przestrzeniach ekspozycyjnych skoncentrowanych na sztuce nowoczesnej wciąż niełatwo odnaleźć dzieł tego twórcy. Jego niezwykle konsekwentna krytyczna postawa wpływała na niechęć władzy, krytyków i innych artystów, spychając jego dorobek artystyczny na margines ówczesnego świata sztuki. Niniejsza książka oraz wystawa zorganizowana przez pilskie Muzeum S. Staszica stanowią pierwsze próby zebrania i krytycznej analizy działań twórczych Anastazego Bogdana Wiśniewskiego. Jednocześnie rozpoczynają proces wchłaniania jego prac w przestrzeń artystycznego dyskursu, zapewniając mu należne miejsce w gronie znaczących osobowości polskiej sztuki nowoczesnej.

„Przystanek na żądanie” – tytuł naszej książki – nawiązuje do jednej z wcześniejszych jego prac i stanowi podkreślenie zarówno lokalnego, jak i znacznie szerszego wymiaru postaci artysty i jego dokonań. Płytnica koło Piły, w której mieszkał kilkanaście lat, jak i Złotów, w którym osiadł pod koniec życia, były enklawami („przystankami”), gdzie żył i tworzył. Strukturę książki również oparliśmy na jego życiowych „przystankach”, pokazując takie zagadnienia, jak wczesny mail-art
i performance, działania i sztukę powstałą w Pile w latach 70. i 80., aktywność plenerową i animatorską, wydawnictwa autorskie, teorię i praktykę tzw. tapeartu, a także stworzoną i uprawianą w ostatnim okresie życia sztukę powspółczesną. Mamy nadzieję, że zaprezentowany w ramach wystawy i książki materiał, będący jedynie wycinkiem dorobku Anastazego Bogdana Wiśniewskiego, stanie się fundamentem i impulsem do wielu następnych projektów jemu poświęconych.

Kuratorzy projektu:
Wojciech Beszterda
Leopold Duszka-Kołcz
Witold Kanicki

 
© 2024  |  Muzeum Stanisława Staszica w Pile