Galeria MS Muzeum Stanisława Staszica w Pile

PIOTR WOŁYŃSKI- Formy i Mimoformy

Marzec 2008

14.03 – 15.04.2008
FOT. OTWORKOWE, OBIEKTY CHWILOWE, MIMOFORMY,

- FOTOGRAFIE OTWORKOWE - „...Wykonując kamery według własnego projektu zyskuję nowe możliwości nadawania kształtu obrazowi”, (fot. 1-2)
- OBIEKTY CHWILOWE - „...takie sposoby rejestracji, które nie tylko przechowują i wyznaczają obszar tego, co było, lecz w coraz większym stopniu, ingerując w rzeczywistość, określają przyszłość.”, (fot. 3)
- MIMOFORMY - „realizują utopijne możliwości widzenia dwuocznego...”, (fot. 4-6)

 
© 2023  |  Muzeum Stanisława Staszica w Pile