Galeria MS Muzeum Stanisława Staszica w Pile

INKLUZJE

Wystawa „INKLUZJE” prezentuje prace szesnastu fotografików, działających w różnych środowiskach twórczych Polski. Termin „Inkluzja” jest pojęciem logicznym i oznacza stosunek pomiędzy dwoma zbiorami przedmiotów, w którym jeden zawiera się w drugim. Wystawa wielu prac fotograficznych ma zatem pokazać odrębność artystycznych wizji. Jednocześnie wystawa ta ma pokazać, że mimo ideowych różnic prace zebrane na wystawie tworzą jeden logiczny i spójny zbiór. 

ORGANIZATORZY: Galeria Muzeum St. Staszica w Pile, MPT w Poznaniu; KURATORZY: W. Beszterda, T. Ciesielski; EKSPOZYCJE: 20-24.04.2004 - w ramach EURO FOTO na MPT w Poznaniu (400 m2); 28.04-30.05.2004 - Galeria Muzeum St. Staszica w Pile.

AUTORZY:
Wojciech Beszterda, Tomek Ciesielski, Grzegorz Cieśliński, Andrzej Florkowski, Marek Eligiusz Janicki, Włodzimierz Kowaliński, Maciej Kuszela, Zdzisław Mackiewicz, Zdzisław Orłowski, Izabella Retkowska, Kamila Siwińska, Zbigniew Tomaszczuk, Stanisław Józef Woś, Andrzej Zygmuntowicz, Paweł Żak, Aleksander Żakowicz.

rząd 1: prace 1-2/ W. Beszterda, praca 3/ Wł. Kowaliński,
rząd 2: praca 1/ Wł. Kowaliński,; prace 2-3/ Iza Retkowska
rząd 3: wystawa na „Euro Foto”, MPT w Poznaniu
rząd 4: wystawa w Galerii MS w Pile

 
© 2024  |  Muzeum Stanisława Staszica w Pile