Galeria MS Muzeum Stanisława Staszica w Pile

MARIAN KUCHARSKI - Mała Retrospektywa

Styczeń 2005

„...Dzięki swoim montażom Marian Kucharski włączył się w najbardziej progresywny nurt polskiej fotografii, co potwierdziło się też udziałem w tak ważnych prezentacjach jak „Fotografia subiektywna” (1968) i „Fotografowie poszukujący” (1971).
Na tle bardzo licznych eksperymentów z obrazem fotograficznym jakie pojawiały się od tego czasu, prace te nadal przyciągają uwagę i nie straciły nic na aktualności swojego przesłania. Zagrożenie jakie człowiek stwarza sam sobie, dwuznaczna wartość jego wynalazków, a także potrzeba wskazywania na sztukę jako formę moralnego protestu, to kwestie aktualne dzisiaj nie mniej niż w latach sześćdziesiątych ...”

(Adam Sobota -
„Marian Kucharski - MAŁA RETROSPEKTYWA”
Galeria „pf”, Poznań 2004)

Współorganizatorzy wystawy: Wielkopolski Urząd Wojewódzki - Delegatura w Pile, Urząd Miasta Piły, „Foto-Zaranek” w Pile, Gazeta Poznańska.

 
© 2023  |  Muzeum Stanisława Staszica w Pile