Galeria MS Muzeum Stanisława Staszica w Pile

Andrzej Strumiłło - WSCHÓD-ZACHÓD

Styczeń 2008

„...stał się (...) za sprawą doświadczeń i przeżyć wybornym znawcą Wschodu i twórcą, który w harmonijny, niekiedy niedostrzegalny sposób ogarnia i syntetyzuje pierwiastki kultury zachodniej i wschodniej...."
(A. Jakimowicz o A. Strumille w „Zachód a sztuka Wschodu")

Wystawę zorganizowano przy współpracy z WBPiCAK, Poznań i ZPAF, Warszawa


 
© 2023  |  Muzeum Stanisława Staszica w Pile