Galeria MS Muzeum Stanisława Staszica w Pile

FOTOGRAFIA -S. Pfeiffer/W. Hinghaus

Kwiecień 2005

Wystawa prezentuje dorobek twórczy dwójki artystów ze Schwerina, partnerskiego dla Piły miasta w Niemczech. Wystawę objął patronatem Prezydent Miasta Piły Zbigniew Kosmatka a współorganizatorami byli: Urząd Miasta w Pile, Restauracja „Dworek” w Grabównie, Hotel „Gwda” w Pile.

PRACE:
rząd: 1-3/ W. Hinghaus;
rząd: 4-6/ S. Pfeiffer

 
© 2024  |  Muzeum Stanisława Staszica w Pile