Galeria MS Muzeum Stanisława Staszica w Pile

Paweł Opaliński - Krajobraz minimalny

Luty 201520 lutego 2015 godz 18.00 otwarcie wystawy fotografii Pawła Opalińskiego

KRAJOBRAZ MINIMALNY.

ZAPRASZAMY!

 

Prace z cyklu „Krajobraz minimalny” w istocie nie są dla mnie pejzażami, raczej pretekstami do myślenia o pejzażach. Lub imitacjami, które – odnosząc się do archetypu pejzażu – wywołują w mózgu odpowiednie projekcje i, co za tym idzie, emocje właściwe oglądaniu pejzaży.

 
© 2023  |  Muzeum Stanisława Staszica w Pile