Galeria MS Muzeum Stanisława Staszica w Pile

Zbigniew Tomaszczuk - PRALAKSA CZASU

Kwiecień 2008

„...Moja strategia artystyczna opiera się na wykorzystywaniu cech fotografii ujawnionych dopiero w procesie autorskiej interpretacji technologii materiału światłoczułego. Różne części fotografii odpowiadają różnym odcinkom czasu”...

„...Od strony wizualnej fotografie te przedstawiają naturalny, niezniekształcony obraz elemenów statycznych, natomiast elementy dynamiczne (ludzie, pojazdy, fale morza) zarejestrowane są jako swoiste barwne fantomy i to one stanowią
świadectwo upływającego czasu”...

Zbigniew Tomaszczuk

 
© 2023  |  Muzeum Stanisława Staszica w Pile