Galeria MS Muzeum Stanisława Staszica w Pile

Michał Bugalski

Ból fantomowy to wrażenie odczuwane w miejscu nieistniejącej / utraconej kończyny, wywołane nie działaniem bodźców bólowych, a trwałością wcześniej wytworzonych neuronowych połączeń z odpowiednimi częściami kory mózgowej. Czucie fantomowej kończyny rodzi napięcie, dysonans poznawczy.                                                                                                                                    

 

W moim zestawie prac Siostry ból fantomowy jest metaforą zerwanej relacji między bliskimi sobie ludźmi, utraty osoby, która nadal jest kimś ważnym, ale już nieobecnym. Tworzę pary, zdjęcia-siostry, w których, dla każdej, czas popłynął innym torem; świat, którego domeną jest racjonalność i ten równoległy, uobecniający się w jej pęknięciach, w stanach niepełnej świadomości, zmęczenia, dostępny tylko przez ułamki sekund i zapadający się w jedną chwilę pod ciężarem rozsądku; ale piękny, bo pełniejszy. 

Podobno bóle fantomowe leczy się przy użyciu lustra.

 

Michał Bugalski

grudzień, 2017

 
© 2024  |  Muzeum Stanisława Staszica w Pile