Galeria MS Muzeum Stanisława Staszica w Pile

EMANACJE-Wojciech Beszterda

Kwiecień 2007

Tytuł wystawy EMANACJE idealnie odpowiada sylwetce twórczej Wojciecha Beszterdy... Jako autor licznych wystaw indywidualnych i uczestnik bardzo wielu znaczących imprez fotograficznych, reprezentuje najbardziej aktywną czołówkę polskiej fotografii.
Jego najnowsze prace pod tytułem EMANACJE odwołują sią do tych fotografii, które pokazując zewnętrzny świat materii, tak naprawdę dotyczą stanu ducha ich autora, jego świata przeżyć i emocji. Wychodząc od dużego formatu obrazów przyrody, Wojciech Beszterda skupia swoje zainteresowanie na ich pozornie mało znaczących elementach, eksponując je jako odrębne dzieła sztuki. Jego spojrzenie uzmysławia siłę elementarności kształtów przyrody, ekspresję ich prostoty i zarazem wieloznaczności. Ma się wrażenie, jakby materia wtórnie emanowała myśl autora, jaśniała znaczeniami dalekimi od dosłownych interpretacji oglądu.
Zdarza się, że Wojciech Beszterda zaczyna widzieć ukryte znaki tam, gdzie króluje plątanina pozornie bezsensownych linii i plam. Traktuje je jako instalacje w ciele przyrody, instalacje podlegające nieubłagalnej destrukcji sił natury. Ich tajemniczość ujawnia kręte ścieżki ludzkiej myśli, skrytych pragnień, emocji i oczekiwań. Prawdziwa tajemnica widzianego przez nas świata tkwi w naszym umyśle, jego niesłychanie skomplikowanym labiryncie, zbyt zawiłym dla prymitywności rozumowania. Najtrudniej poznać siebie samego, o czym świadczą fotografie Wojciecha Beszterdy, ukazujące (wydawać by się mogło) tylko elementarne formy materii.

prof. S. Wojnecki
Poznań, luty 2007

 
© 2024  |  Muzeum Stanisława Staszica w Pile