Galeria MS Muzeum Stanisława Staszica w Pile

Bartosz Frączek-Apteka malarska

Październik 2010

Zapraszamy na otwarcie wystawy malarstwa!

***********Odwoływanie się Bartosza Frączka do wielkiej tradycji malarstwa europejskiego opartego na kolorze stanowi podstawę budowania jego systemu wartości artystycznych i etycznych w uprawianej przez siebie dyscyplinie. Idealistyczne odniesienie do pogody ducha i harmonii sztuki Matissa, Vuillarda, Bonnarda jest w moim przekonaniu powrotem do raju utraconego, może oznaczać wiarę Autora w czystą radość malowania, nadzieję na spełnienie uniwersalnych wartości sztuki: piękna i płynącego z niego dobra.

(Prof. Lech Wolski; Fragment recenzji do przewodu doktorskiego B. Frączka)

 

Projekty druków towarzyszących - plakat, katalog, zaproszenia: Zofia Kawalec-Łuszczewska. Katalog - został zakwalifikowany na pokonkursową Ogółnopolską Wystawę Katalogów i Albumów o Sztuce - 22.03-07.04.2011, Warszawa, Biblioteka Uniwersytecka. Multimedialna wystawa miała za zadanie zaprezentować wybrane z nadesłanych na konkurs prac pozycje, umożliwić promocję sztuki artystów, których te wydawnictwa dotyczyły oraz promować edytorów i projektantów tych wydawnictw .

 
© 2024  |  Muzeum Stanisława Staszica w Pile