Galeria MS Muzeum Stanisława Staszica w Pile

Prot Jarnuszkiewicz - NIEOBECNOŚĆ

Listopad 2009

Pokazując przestrzeń w sensie dosłownym, pozbawioną osoby ludzkiej, starałem się stawiać pytanie o jego potencjalną obecność... Chciałem, by sprawiały wrażenie przed chwilą minionej obecności bądź dawały złudzenie, że za moment się ona objawi. (...)

Taki był początek świadomości nowego cyklu, który już jako skończoną formę nazwałem “Nieobecność”.

 

Projekty druków towarzyszących - plakat, katalog, zaproszenia: Zofia Kawalec-Łuszczewska. Katalog - został zakwalifikowany na pokonkursową Ogółnopolską Wystawę Katalogów i Albumów o Sztuce - 22.03-07.04.2011, Warszawa, Biblioteka Uniwersytecka. Multimedialna wystawa miała za zadanie zaprezentować wybrane z nadesłanych na konkurs prac pozycje, umożliwić promocję sztuki artystów, których te wydawnictwa dotyczyły oraz promować edytorów i projektantów tych wydawnictw.

 
© 2023  |  Muzeum Stanisława Staszica w Pile