Galeria MS Muzeum Stanisława Staszica w Pile

FENOTYPIA - ... Rutkowski / Spek / Spek

Maj 2016
Artyści: Piotr Spek


13 maja o godz. 18.00 wernisaż wystawy:

„FENOTYPIA - ... Rutkowski / Spek / Spek"

ZAPRASZAMY!

 

Zestaw prac, które Piotr Spek prezentuje na wystawie dzieli bardzo wiele. Pochodzą z bardzo odległych od siebie czasów – od roku 1935 do chwili obecnej, wykonane są
w różnych technikach – od fotografii na szklanych płytach do cyfrowego fotografowania telefonem komórkowym. Łączy je jedno, FENOTYPIA autorów – dziadka, wnuka i prawnuka.
==========================================
* Fenotyp - ogół cech i właściwości charakteryzujących danego osobnika, a wykształconych w wyniku jego rozwoju osobniczego zgodnego z informacją genetyczną zawartą w genotypie. („Słownik wyrazów obcych", s. 223, wyd. Europa, 2001

 
© 2023  |  Muzeum Stanisława Staszica w Pile