Galeria MS Muzeum Stanisława Staszica w Pile

Warsztaty plastyczno-edukacyjne

Czerwiec 2011
Artyści: Henryk Kuś

3 dniowe plastyczno-edukacyjne warsztaty dla młodzieży i dorosłych:
CELOWOŚĆ-PRZYPADKOWOŚĆ-PRZESTRZENNOŚĆ. Prowadzenie: Henryk Kuś.
Zakończenie Warsztatów 02 lipca o godz.19.00: wystawa robocza, koncert jazzowy.

-WYKŁAD: 02.07.2011 (godz.18.00)
**********************************************
Henryk Kuś: SZTUKA w POLU ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

HENRYK KUŚ - artysta fotografik, zajmuje się teorią i historią fotografii oraz komunikacją wizualną. Studia w zakresie specjalizacji filozoficzno-społecznej Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej KUL (dyplom 1979), studia doktoranckie w zakresie filozofii sztuki (1996-2000). Stypendysta MKiS (2002). Od 1980 zajmuje się twórczo krytyką i publicystyką na temat fotografii i sztuki. Realizuje programy edukacyjne związane ze sztuką. Jest członkiem ZPAF.

 
© 2023  |  Muzeum Stanisława Staszica w Pile