Galeria MS Muzeum Stanisława Staszica w Pile

JAROSŁAW CHRABĄSZCZ- rysunek

Grudzień 2004

„...interesuje malarza malarska materia. Dawniej były to barwne płaszczyzny ożywione delikatnymi muśnięciami pędzla niemal z impresjonistyczną, rytmiczną żywością. Po jakimś czasie jednak centralne, a i boczne pasma płócien zamieniają się w reliefy, pojawiają się zgrubienia i żłobienia, rytm pionowy pasów przecięty jest ukośnie lub na kształt krzyża, muśnięcia koloru przemieniają się w wyraziste odpryski i znaki (...) ważną bardzo wartością twórczości Jarosława Chrabąszcza jest światło i kolor. To właśnie światło stwarza klimat i określa przestrzeń w jego pracach. Kolor daje im emocjonalny sens, ociepla i ochładza te układy, raz ustabilizowane i skoncentrowane, innym razem burzone, pocięte pasami i formami, gruzłami i plastrami materii, mającej również swój kolor i światło...”

(prof. Stanisław Rodziński -
ze wstępu do katalogu
„Jarosław Chrabąszcz - MALARSTWO”)

 
© 2023  |  Muzeum Stanisława Staszica w Pile