Galeria MS Muzeum Stanisława Staszica w Pile

Andrzej Tomczak-LISTY z PROWINCJI

Luty 2006
Artyści: Andrzej Tomczak

Wystawa z cyklu „Sztuka i Pamięć”.

„Od lat tworzę cykle nazywane niezmiennie „Listami z Prowincji”. Każdy z nich dotyczy ważnych dla mnie przeżyć. Są one zarówno komentarzem i osobistą wypowiedzią arty-styczną. Czasem dotyczą człowieka, czasem idei, miejsca, czy wydarzenia. Są specyficznym połączeniem tekstu i ilustracji. Zasadą jest, że tekst powstaje jednocześnie z rysunkiem i nigdy wcześniej nie był wymyślany, szkicowany czy nawet przewidywany. Tworzę go w danym, konkretnym momencie gdy powstaje kolejny list. Tekst „przepycha się” z ilustracją, ulega destrukcji i miesza się się z rysunkiem. Staje się nim”.

(A. Tomczak - z życiorysu artystycznego)

 
© 2023  |  Muzeum Stanisława Staszica w Pile