Galeria MS Muzeum Stanisława Staszica w Pile

OBECNOŚĆ-2006

„OBECNOŚĆ” jest 7 w szeregu wystawą z cyklu „Sztuka i Pamięć”. W wystawie przedstawiamy pastel i collage Zofii Kawalec-Łuszczewskiej oraz tkaninę i rysunek Barbary Pierzgalskiej-Grams.

„...dwie postawy artystek - wyciszona, kontemplacyjna, subtelna pani Barbary Pierzgalskiej-Grams oraz afirmująca, ekspresyjnie ekspansywna pani Zofii Kawalec-Łuszczewskiej bardzo dobitnie uzmysławiają konieczność obecności sztuki w życiu człowieka, poprzez którą on (zarówno jako twórca jak i odbiorca) tłumaczy, akceptuje i oswaja własne wewnętrzne krainy, prowadząc dialog ze światem, który go otacza.”

(H. Ograbisz-Krawiec, „Panorama Kultury Wielkopolskiej” Nr 11-12/2006)

PRACE:
rząd 1 - Z. Kawalec-Łuszczewska - pastel, collage
rząd 2 - B. Pierzgalska-Grams - tkanina, rysunek
EKSPOZYCJA:
rząd 1 - B. Pierzgalska-Grams
rząd 2 - Z. Kawalec-Łuszczewska

 

Wystawę zorganizowano dzięki wsparciu Woj. Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

 
© 2023  |  Muzeum Stanisława Staszica w Pile