Galeria MS Muzeum Stanisława Staszica w Pile

SPOTKANIA/ BEGEGNUNGEN - W. Beszterda, T. Ciesielski, G. Cieśliński

„....muzyka, natura, martwa...natura, trzy słowa, którymi tylko na pozór można określić twórczość artystów fotografików prezentujących tutaj swoje fotografie. Każdy z nich przez lata swoich osobistych doświadczeń posiadł tą szczególną zdolność porozumiewania się za pomocą obrazu, zdolność prowadzenia dialogu ale też zdolność snucia własnych, osobistych autonarracji. Każdy z nich opowiada inną historię, własną, osobistą a jednocześnie mamy możliwość obserwowania tego co zdarza się nie często w sztuce – możliwość obserwowania tego jak subiektywny obraz w rękach doświadczonych twórców staje się obiektywnym sposobem porozumiewania się, staje się wreszcie językiem daleko wykraczającym poza swą pierwotną materię, uzyskując uniwersalny status. Autorskie prezentacje powstałe na przestrzeni ostatnich trzech lat korzystają świadomie z języka fotografii przede wszystkim manifestują stały acz przez dziesięciolecia niedostrzegalny mentalny związek polskiej fotografii z głównymi nurtami fotografii europejskiej.”

(Tomek Ciesielski, 2005)

MV - FOTOGALERIE Schwerin/Niemcy - wrzesień/październik 2005. Wystawa fotografii, zorganizowana przez Galerię Muzeum St. Staszica w Pile, przy wsparciu Urzędu Miasta Piły i Wydawnictwa „Plantpress” w Krakowie.

Autorzy dziękują za pomoc w realizacji wystawy:

- Pani M. Schwabe - Lateran des Kulturburos und der Vokshochschule Der Landeshauptstadt Schwerin;
- Panu Zbigniewowi Kosmatce - Prezydentowi Miasta Piła;
- Panu Józefowi Olejniczakowi - Dyrektorowi Muzeum St. Staszica w Pile;
- Panu Krzysztofowi Kulawikowi - z Wydawnictwa „Plantpress" w Krakowie.

PRACE:
rząd 1 od lewej 1-2/W. Beszterda; 3/T. Ciesielski
rząd 2 od lewej 1/T. Ciesielski; 2-3/G. Cieśliński

 
© 2024  |  Muzeum Stanisława Staszica w Pile